Sự kiện khai mở máy chủ OPEN MUHP.VN
-TỐP 03 ngày thơi gian 14h00 ngày 01/06/2019 đến 23h59 ngày 04/06/2019 ALL CLASS ai đạt lve cao nhất đầu tiên sẽ đạt tốp ae chú ý:
+ Tốp 1 : 10b+10s
+ Tốp 2 : 05b+05s
+ Tốp 3 : 03 chaos
- TỐP 07 ngày thời gian 14h00 ngày 01/06/2019 đến 23h59'ngày 08/06/2019 Tốp ALL CLASS:
+ Tốp 1: 30b+30s
+ Tốp 2: 20b+20s
+ Tốp 3: 10b+10s
- Tốp Bang Hội thời gian 14h00 ngày 01/06/2019 đến 19h00 ngày 09/06/2019
+ BH STT1 : 40b+40s+10cre+05chaos
+ BH STT2 : 30b+30s+05cre+05chaos
+ BH STT3 : 20b+20s+05cre+05chaos
SAU KHI TRAO GIẢI BANG HỘI KHAI MỞ CÔNG THÀNH CHIẾN VÀO
20h00 Ngày 09/06/2019.
-BQT- http://muhp.vn
sdt: 0936962424