thời gian sự kiện 14h00 ngày 27/5/2019 đến 00h00 ngày 31/05/2019
Tốp 1 : 200.000k GCOI
Tôp 2: 100.000k GCOI
Tốp 3: 50.000k GCOI